tirsdag den 12. februar 2013

Dyreværnspoliti i Danmark - Ja eller Nej?

I forbindelse med dyreværnssager, har ideen om dyreværnspoliti det med at blusse op igen.
Som sådan ser jeg ikke noget galt i et egentligt dyreværnspoliti, men dem der oftest argumenterer for en sådan specialstyrke, virker ikke helt til at kunne gennemskue selv den mest basale økonomi der ligger bag, så nu tager jeg det op her.

Offentligt eller privat?
Rigtig mange har set Animal Planet, og har her igennem stiftet bekendtskab med dyreværnspoliti i udlandet. Desværre er det et meget rosenrødt billede der tegnes her, og når man snakker med f.eks. amerikanere og englændere, er deres opfattelse af disse privat drævede instanser, helt anderledes end den virkelighed man ser på fjernsyn.
For nylig er der lavet en dokumentar i England, der omhandler deres dyreværnspoliti, og dette har sat hele branchen i et noget dårligt lys, i den engelske offentlighed.
Det er ikke uhørt, at det bliver meget personligt, og organisationerne ikke i specielt høj grad forsøger at hjælpe folk der faktisk ønsker hjælp, men i højere grad går efter at miskreditere folk. Folk der har dyr under uacceptable forhold, er ofte selv i en situation, hvor de har svært ved at tage varer på dem selv, så at sparke til folk der ligger ned, er ikke nogen god løsning.
Her ud over er der mange der ikke ved, hvad de reelt har af rettigheder, så flere mennesker oplever at RSPCA folk tvinger sig vej ind i folks hjem, selvom de slet ikke er berettiget til at komme ind i folks hjem.

Det er problemet ved at bruge private. Der er reelt ingen kontrol med dem, og de har ikke de samme beføjelser, som en offentlig instans har. Det kan heller ikke forventes, at private personer eller organisationer, har samme kendskab til loven som offentlige instanser har, og private vil ofte prøve at gennemtvinge deres egne holdninger og ideer, selvom det ingen berettigelse har iflg. gældende lovgivning (dette er både et problem i USA og England).

Offentligt dyreværnspoliti
Et offentligt dyreværnspoliti, der er finansieret af staten, og ikke har nogen skjult dagsorden, præcis som vore almindelige politi, lyder derfor umiddelbart som en god løsning, men er det nu også det?
Som det er i dag, befinder vi os i en økonomisk krise situation, hvor der skal spares, det gælder også inden for politiet.
Politiet bliver hele tiden mødt med, at de ikke gør nok. Dette kan føres tilbage til manglende midler, og evt. administrationen.
Vi har reelt ingen midler at gøre godt med i Danmark, til nye projekter, og et dyreværnspoliti bliver derfor urealistisk.
Man kan ikke tage midler fra politiet, for de har som sagt ikke nok som det er nu, men hvor skal de så findes henne? Der er nok ikke ret mange der er interesserede i at spare på ældrepleje, hospitaler, uddannelse eller børnepasning, men det er ofte de steder der bliver fundet penge.
Så kan man argumentere for, at der via bøder til lovovertrædere ville blive hevet penge ind, men sådan fungere vores samfund ikke. Det er nemlig ikke sådan skruet sammen, at hvis et sted hiver penge ind, så går de penge pr automatik til dette sted. Pengene ryger i stedet i en fælles pulje, og der lægges så et budget, hvor fra pengene deles ud på ting, som man fra politisk side beslutter skal have en større eller mindre pose penge at gøre godt med.

Jeg har også set forslag om en uddannelse til dette formål. Problemet her er, at så skal vi til at sammensætte en helt ny uddannelse, som skal finansieres af det offentlige, og når man bliver færdig på denne uddannelse, skal man have job inden for det offentlige = penge ud af statskassen.

Som så meget andet, er det umiddelbart en god ide på papiret, problemet er bare, at i praksis vil det være meget svært at finde midlerne til et sådan projekt.
Hvis man endte med at kunne finde midlerne, var det formentlig også bedre brugt hos politiet, hvor man faktisk har uddannede folk gående allerede.
Så slipper vi også for en masse administration omkring opsætning af en ny uddannelse, og en ny enhed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar